Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej www.fundacja.bgk.pl
Data publikacji strony internetowej: 07.09.2016 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.05.2021 r.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści:

  • Na stronie znajdują się filmy, które nie mają napisów. Wynika to z faktu, że w większości zostały one udostępnione przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Redaktorzy serwisu dokładają starań, by każdy tego typu element był w pełni dostępny cyfrowo.  
  • Niektóre opublikowane na stronie dokumenty lub pliki mogą być niedostępne cyfrowo. Wynika to z faktu, że w większości zostały one udostępnione przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Redaktorzy serwisu dokładają starań, by każdy tego typu element był w pełni dostępny cyfrowo.

Skróty klawiaturowe

Strona umożliwia zmianę kontrastu i wielkości czcionki.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 08.04.2024 r.
Deklarację sporządzono na podstawie przeprowadzonej samooceny.
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 08.04.2024 r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Na tej stronie internetowej są problemy, które według Ciebie, wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Potrzebujesz informacji w innej formie niż prezentowana na stronie internetowej? Skontaktuj się z nami!

W zgłoszeniu podaj:

  • adres internetowy strony, na której jest niedostępna dla Ciebie treść
  • swoje imię i nazwisko
  • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail)
  • sposób, w jaki chcesz otrzymywać informacje (np. druk powiększony, alfabet Braille’a, informacja dźwiękowa).

W przypadku problemów z dostępnością, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: 

dostepnosc_koordynator@bgk.pl lub telefonicznie pod numerem infolinii: +48 22 475 88 88.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści – z Twojego zgłoszenia, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do koordynatora ds. dostępności w BGK:

Możesz też skontaktować się z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich i zwrócić się do Rzecznika, aby podjął interwencję w danej sprawie.

Dostępność architektoniczna

Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego prowadzi swoją działalność w pomieszczeniach Banku Gospodarstwa Krajowego. O dostępności budynku możesz przeczytać na stronie banku pod poniższym linkiem.