„Żywe obrazy” – zabawy z elementami arteterapii w Bibliotece w Pielgrzymowicach

W ramach projektu „Spotkania z emocjami – zabawy z elementami arteterapii”, dofinansowanego przez Fundację BGK w konkursie „Na dobry początek!”, Gminna Biblioteka Publiczna w Pielgrzymowicach przy wsparciu wolontariuszek-uczennic z Publicznego Gimnazjum nr 3 w Pielgrzymowicach zorganizowała dla grupy sześciolatków i siedmiolatków zajęcia artystyczne, których tematem przewodnim były „żywe obrazy”.

Pierwszy dzień przeznaczono na zapoznanie się z materiałem malarskim, czyli obrazami, na których głównymi postaciami były dzieci. Zajęcia składały się z aktywności ruchowych oraz prac grupowych. Dzieci opowiadały o swoich wrażeniach dotyczących poznawanych dzieł sztuki i próbowały nazwać uczucia towarzyszące postaciom znajdującym się na obrazach. Prace w grupach przypadły do gustu wszystkim uczestnikom zajęć – ich zadaniem było zgadywanie, którego obrazu brakuje lub który zmienił swoje miejsce. Okazało się, że dzieci są bardzo spostrzegawcze i szybko zapamiętują tytuły dzieł. Celem kolejnego ćwiczenia było dopasowanie jak największej liczby charakterystycznych elementów do każdego z obrazów. Jeśli jakiegoś szczegółu brakowało, dzieci z pomocą gimnazjalistek mogły go dorysować lub dopisać. W ten sposób łatwiej było zdecydować, kto wcieli się w daną postać. Mali uczestnicy warsztatów z wyborem nie mieli żadnego problemu – od razu wiedzieli, który obraz jest dla nich.

Drugi dzień poświęcono na tworzenie „żywych obrazów”. Uczestnicy zajęć zamienili się na parę godzin w aktorów, dekoratorów, fotografów, reżyserów i charakteryzatorów. Dzieci podzielono na grupy, które wymieniały się aktywnościami. Jeden zespół stale pracował nad żywymi obrazami, aby jak najdokładniej odzwierciedlić wybrane sceny podczas sesji fotograficznej. Kolejna grupa utrwalała  w pamięci poznane dzieła przy pomocy interaktywnych ćwiczeń. Pozostali uczestnicy zabawy tworzyli niezbędne dekoracje.

W ramach projektu „Spotkania z elementami arteterapii” w Bibliotece w Pielgrzymowicach zaplanowano także spotkania pod hasłem Kalejdoskop uczuć, spektakle z cyklu Maluszkowe kino w Gminnym Ośrodku Kultury oraz zajęcia dla dzieci z wykorzystaniem pedagogiki zabawy, papieroplastyki, bajkoterapii, muzykoterapii i teatroterapii.

W 9. edycji konkursu grantowego „Na dobry początek!” Fundacja BGK nagrodziła 60 projektów wyrównujących szanse edukacyjne dzieci wiejskich i z małych miejscowości.  Dofinansowanie w wysokości ponad 500 tys. zł otrzymały biblioteki (11), ośrodki kultury (19) oraz lokalne organizacje pozarządowe (30). Łączna wartość wszystkich projektów wynosi ponad 780 tys. zł. Celem konkursu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich i małych miejscowości, a także wspieranie społeczności lokalnych w tworzeniu inspirującego otoczenia do rozwoju dzieci, w tym integracji dzieci z rodzin o niskim statusie społeczno-ekonomicznym oraz integracji wielopokoleniowej. Nagrodzone projekty są realizowane od stycznia do czerwca 2017 roku. Umożliwią one 2 100 dzieciom w wieku 2-8 lat z terenów wiejskich i miejscowości do 20 tys. mieszkańców udział w zajęciach wyrównujących ich szanse edukacyjne.

Dodano:

23.03.2017

Poradnik Grantobiorcy

Złóż wniosek

Nasz fundator

Należymy do

Partnerzy