Ruszamy z nowymi programami

Fundacja Banku Gospodarstwa Krajowego rozpoczęła nabór wniosków do dwóch nowych programów. Poniżej opis, zapraszamy. 

Program Moja Mała Ojczyzna

Jest to ogólnopolski program realizowany poprzez konkurs grantowy skierowany do społeczności lokalnych. Kierujemy ofertę do organizacji posiadających osobowość prawną np.: organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia), ośrodki kultury, sportu i rekreacji, państwowe ośrodki opiekuńczo-edukacyjne (państwowe szkoły, przedszkola, żłobki, bursy szkolne, świetlice środowiskowe, biblioteki publiczne), organizacje nieformalne – członkowie społeczności lokalnych (koła gospodyń wiejskich, wspólnoty parafialne) na terenie całej Polski.  Konkurs grantowy będzie przyjmował projekty mające na celu aktywizacje lokalnego społeczeństwa, projekty integrujące społeczność, które będą poprawiać jakość ich życia, pielęgnować lokalny patriotyzm, wspierać edukację - inicjatywy poprawiające infrastrukturę edukacyjną placówek oświatowych, wspieranie sportu i rekreacji.      

Od 9 października do 30 listopada 2017 r. poprzez wniosek można zgłaszać swoje projekty. Kapituła konkursowa wybierze 6 najlepszych projektów które otrzymają dofinansowanie w wysokości do 30 tys. zł. następnie 8 projektów w wysokości do 20 tys. zł, oraz 16 projektów w wysokości do 10 tysięcy złotych.

Więcej informacji na stronie: Moja Mała Ojczyzna

Informacje o konkursie można uzyskać:

Anna Burek

nr tel.: 605 991 718

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-16.00 lub mailowo anna.burek@fundacjabgk.pl

Czekamy na Wasze wnioski od 9 października 2017 r. do 30 listopada 2017 r.


Program Były sobie pieniądze

Fundacja BGK im. J.K. Steczkowskiego zaprasza szkoły/przedszkola do udziału w pierwszej, pilotażowej edycji programu Były sobie pieniądze. Przygotowaliśmy 10 pakietów edukacyjnych dla przedszkoli i 10 pakietów dla klas I-III szkół podstawowych oraz nagrody. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Rejestracja odbywa się od dnia 09.10.2017 r. do dnia  31.10. 2017 r.

Sposób realizacji programu:

Lekcje będą prowadzone przez chętnych nauczycieli/edukatorów na podstawie gotowych materiałów opracowanych przez specjalistów (dla dzieci przedszkolnych oraz uczniów klas I-III).

Do dyspozycji nauczycieli przedszkola dajemy: zabawki - pomoce (sklepik z wyposażeniem, bankomat), monety i banknoty demonstracyjne i komplet  dla każdego dziecka, skarbonki, film edukacyjny pt. „Historia pieniądza” oraz materiały merytoryczne dla nauczycieli (pakiet nr 1).

Do dyspozycji nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej dajemy: film edukacyjny „Historia pieniądza”, gry planszowe, kolorowanki, ćwiczenia, pakiety merytoryczne dla nauczycieli (pakiet nr 2).

Przygotowane materiały edukacyjne są skorelowane z podstawa programową. Wdrażają dzieci do zrozumienia pojęcia wartości pieniądza. Uczą przez zabawę. Umożliwia szkołom wzbogacenie programu nauczania przez zestaw interaktywnych lekcji dostosowanych do potrzeb programowych i oczekiwań uczniów. Wszystkie pomoce dydaktyczne zostają w placówce.

Więcej informacji na stronie: Były sobie pieniądze

Informacje o konkursie można uzyskać:

Iwona Krzysztofek

nr tel. 572 932 907

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-16.00 lub mailowo iwona.krzysztofek@bgk.pl

Dodano:

09.10.2017

Poradnik odbiorców dotacji

Złóż wniosek

Nasz fundator

Należymy do

Partnerzy