Parchów – wioska nietoperza. Nawet małe dziecko wie, jak nietoperze chroni się!

Projekt "Parchów - wioska nietoperza. Nawet małe dziecko wie, jak nietoperze chroni się!" autorstwa Anny Pichały został stworzony przez Stowarzyszenie Nasz Parchów. Zdobył 1. miejsce w województwie dolnośląskim oraz 7. miejsce w Polsce w konkursie grantowym Fundacji BGK „Na dobry początek”. Koncepcja wioski tematycznej – Parchów wioską nietoperza – to pomysł na wieś nowej sołtyski, którą w lipcu zeszłego roku została dotychczasowa prezeska Stowarzyszenia.

Chcemy, aby wszyscy mieszkańcy zaangażowali się w czynną ochronę nietoperza na naszym obszarze. Co prawda nie mamy ogromnych kolonii, natomiast na naszym terenie występują zagrożone gatunki nietoperzy m.in. Mopek, Nocek Duży, Nocek Łydkowłosy – wyjaśnia Anna Pichała.

Każde z przeszło dwustu domostw w Parchowie będzie miało zainstalowaną budkę lęgową dla nietoperzy. Domy dla nietoperzy zostaną wykonane w ramach zajęć integracji międzypokoleniowej.

Będziemy szerzyć wiedzę na temat ochrony zagrożonych gatunków nietoperza, organizując spotkania tematyczne dla gości z innych wsi. W oryginalny sposób chcemy promować nasz region. W tym celu będziemy szyć pluszowe nietoperze czy budować budki lęgowe dla tych ssaków. Chcemy być wioską utożsamianą z ochroną nietoperzy, pomysłowością, kreatywnością i przedsiębiorczością, a także wioską silnie zintegrowaną – dodaje Anna Pichała.

Na początku obędą się działania edukacyjne w gronie mieszkańców. Poglądowe lekcje poprowadzone zostaną przez chiropterologów oraz nauczyciela przyrody w przedszkolu i szkole dla najmłodszych dzieci w wieku 2-8 lat, później odbędą się lekcje dla dzieci starszych, następnie odbędą się wykłady w wiejskim ośrodku kultury w Parchowie – dla pozostałych mieszkańców. Projekt jest jednym z 60 projektów finansowanych przez Fundację BGK w ramach programu grantowego „Na dobry początek!” i będzie realizowany przez Stowarzyszenie Nasz Parchów od lutego br. 

Celem programu "Na dobry początek!" jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich i małych miejscowości, a także wspieranie społeczności lokalnych w tworzeniu inspirującego otoczenia do rozwoju dzieci, w tym integracji dzieci z rodzin o niskim statusie społeczno-ekonomicznym oraz integracji wielopokoleniowej. W 9. edycji konkursu „Na dobry początek!” Fundacja BGK nagrodziła 60 projektów edukacyjnych  Dofinansowanie w wysokości ponad 500 tys. zł otrzymały biblioteki (11), ośrodki kultury (19) oraz lokalne organizacje pozarządowe (stowarzyszenia – 25 i fundacje – 5). Łączna wartość wszystkich projektów to ponad 780 tys. zł.

Dodano:

30.01.2017

Poradnik odbiorców dotacji

Złóż wniosek

Nasz fundator

Należymy do

Partnerzy