Już ponad 40 tys. uczniów poznało podstawy finansów dzięki projektowi BAKCYL

Od początku realizacji projektu Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży BAKCYL, w latach 2013-2016, odbyło się 1719 lekcji o finansach dla 40,3 tys. uczestników (w tym 116 lekcji z udziałem wolontariuszy Banku Gospodarstwa Krajowego). Od 2017 roku program będzie realizowany w skali ogólnopolskiej, a planowana liczba lekcji w br. wzrośnie do 1500.

Projekt BAKCYL to odpowiedź polskiego sektora bankowego na potrzeby edukacji finansowej młodego pokolenia. Celem programu jest wprowadzenie uczniów w postawy codziennych finansów tak, aby potrafili lepiej funkcjonować w nowoczesnym społeczeństwie. Wolontariusze BAKCYLA, na co dzień pracownicy partnerskich banków, prowadzą dla uczniów gimnazjów lekcje z czterech tematów: „Twoje pieniądze”, „Pożyczaj z głową”, „Mądre inwestowanie” oraz „Finanse na cale życie”. Cykl czterech lekcji stanowi kompendium wiedzy na temat finansów dla młodego człowieka rozpoczynającego start w dorosłość.

- Scenariusze lekcji BAKCYLA to efekt pracy licznego grona ekspertów bankowych.  Umożliwiają szkołom wzbogacenie programu nauczania poprzez zestaw ciekawych, interaktywnych lekcji z zakresu praktycznej edukacji finansowej. Dzięki udziałowi w projekcie wolontariusze z banków partnerskich mogą podzielić się swoją wiedzą z młodzieżą. Cieszę się, że pracownicy BGK są w gronie najbardziej aktywnych wolontariuszy BAKCYLA – mówi Anna Pietrzak, prezes Fundacji BGK.

Koordynatorem BAKCYLA jest Warszawski Instytut Bankowości (WIB). W programie uczestniczą banki partnerskie: Bank Gospodarstwa Krajowego i Fundacja BGK, Bank BGŻ BNP Paribas, Citi Handlowy, Deutsche Bank Polska, ING Bank Śląski, Fundacja Banku Millennium, Raiffeisen Polbank, Bank Zachodni WBK, Societe Generale, Toyota Bank, Nest Bank, Bank Pocztowy i 22 banki spółdzielcze. W roli Mecenasa Edukacji Finansowej BAKCYL do projektu przystąpiły: Biuro Informacji Kredytowej S.A., Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A., Centrum Prawa Bankowego i Informacji, Fundacja na rzecz Standardów Doradztwa Finansowego. Patronat honorowy nad projektem objęły także instytucje oświatowe: Minister Edukacji Narodowej oraz kuratorzy oświaty.

Wolontariuszem może zostać pracownik banku – partnera projektu BAKCYL, który odbył obowiązkowe szkolenie kwalifikujące i przygotowujące do roli wolontariusza i wyrazi gotowość do przeprowadzania minimum 4 lekcji rocznie w terminach uzgodnionych z koordynatorem projektu w WIB. Korpus wolontariuszy BAKCYLA liczy już 300 osób.

Dodano:

22.02.2017

Poradnik Grantobiorcy

Złóż wniosek

Nasz fundator

Należymy do

Partnerzy