Akcja rekrutacja Dzieci Kapitana Nemo – edycja II

brown leather notebook with compass on wooden surface with world map

Drodzy Grantobiorcy!

Już 22 marca 2021 r. ruszamy z naborem wniosków do II edycji programu „Dzieci Kapitana Nemo”.
„Dzieci Kapitana Nemo: to projekt historyczny dla dzieci i młodzieży od 10 do 18 lat, mający im przybliżać historie wybitnych i nie tak powszechnie znanych Polaków, którzy osiągnęli sukces naukowy, artystyczny czy biznesowy.

Nabór wniosków: 22.03. – 10.05.2021 r.
Realizacja: 01.09. – 31.12.2021 r.

Zapraszamy do udziału!